Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Hojalyk dolandyryş direksiýasy

Halkara söwda işinde daşalýan ýükler bilen amallary geçirmek we olary saklamak hyzmatlaryny etmek boýunça Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Hojalyk dolandyryş direksiýasy döredildi

Giňişleýin

Soňky habarlar

Ählisi

23 Iýun, 2022 ý.

23 Iýun, 2022 ý.

Ýük operasiýalary

Merkezi Gümrük terminalynyň öz müşderilerine hödürleýän hyzmatlary

El güýji bilen ýüki düşürmek, ýüklemek

10.00 manat

bir tonna üçin

Ýükleri bir awtoulagdan beýleki awtoulaga geçirmek

10.00 manat

bir tonna

"Hundaý" ýük awtoulaglaryň ýük daşamak hyzmaty

25.00 manat

bir sagat


 

Wagtlaýyn saklamak

Ýükleri we harytlary wagtlaýyn saklamak üçin hödürlenýän hyzmatlar

Ýük awtoulaglaryň terminalyň çägine girmegi  

10.00 manat

her awtoulag üçin

Ýeňil awtoulaglaryň terminalyň çägine girmegi

5.00 manat

her awtoulag üçin

Ýeňil awtoulaglary saklamak (Galkynyş post)

20.00 manat

bir gije-gündizde

Ýük awtoulaglary saklamak (Galkynyş post)

30.00 manat

bir gije gündizde

Gümrük ammary

Gümrük ammary gümrük düzgüninde ýerleşdirilen ýükleri saklamak hyzmatlary

Ýükleri açyk meýdançada saklamak

1.50 manat

bir gije-gündizde 1 m2 üçin

Ýükleri ýapyk we sowadyjy ammarda saklamak

3.00 manat

bir gije-gündizde 1 m2 üçin

Ýapyk gümrük ammarda haryt saklamak

1.00 manat

bir gije-gündizde 1 m2 üçin

Açyk gümrük ammarda haryt saklamak

0.50 manat

bir gije-gündizde 1 m2 üçin

Açyk gümrük ammarda awtoulagy saklamak

5.00 manat

bir gije-gündizde 

Duralgalar

Ýük we ýeňil awtoulaglar üçin duralga hyzmatlary

Terminal awtoduralga giriş-çykyş

1.00 manat

bir senenama gün

Wagtlaýyn ýük awtoulaglaryň duralgasy (Galkynyş post)

5.00 manat

bir senenama gün

Ýük awtoulaglaryň duralgasy ( TIR park )

17.00 manat

bir gije-gündizde

Ýük awtoulaglaryň duralgasy ( Portlarda )

12.00 manat

gije-gündiz

Ýeňil awtoulaglaryň duralgasy ( Portlarda )

2.50 manat

gije-gündiz

Ýük awtoýuwalga hyzmaty (TIR park)

50.00 manat

bir awtoulag

Ýeňil awtoulaglaryň hyzmaty (Galkynyş post)

20.00 manat

bir awtoulag

Ýük awtoulaglaryň duralgassy (Farap)

12.00 manat

gije-gündiz

Kiçi awtoduralgasy (Farap)

2.50 manat

gije-gündiz

Ýük awtoulaglaryň duralgassy (Ymamnazar)

12.00 manat

gije-gündiz

Kiçi awtoduralgasy (Ymamnazar)

2.50 manat

gije-gündiz

Myhmanhana

Myhmanhana hyzmatlary

Iki orunlyk standart otagy

100.00 manat

bir gije-gündizde

Iki orunlyk ýarym lýuks otagy

190.00 manat

bir gije-gündizde