Habarlaşmak

Direksiýanyň alyp barýan işi boýunça islendik soraglary boýunça biz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýär

Doly adyňyz*
E-MAIL
Telefon belgiňiz*
Hatyňyz*

*görkezilenler hökmany suratda doldurylmaly

SALGYLARYMYZ

Merkezi gümrük terminaly

SALGYMYZ:

744205, Türkmenistan, Aşgabat ş., Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etraby, Garagum derýasyndan 3000 m demirgazykda, Änew-Daşoguz aýlaw ýolunyň gündogar tarapy

Telefon:

+993 12 57-49-50

E-mail:

info@terminal.gov.tm

"Ymamnazar" gümrük nokady

SALGYMYZ:

Ymamnazar duralga - Lebap welaýat gümrükhanasynyň Ymamnazar gümrük postunyň golaýynda ýerleşýär

Telefon:

+993 12 57-49-50

E-mail:

info@terminal.gov.tm

"Sarahs" gümrük nokady

SALGYMYZ:

Sarahs duralga - Ahal welaýat gümrükhanasynyň Sarahs awtoýollary gümrük postunyň golaýynda ýerleşýär

Telefon:

+993 12 57-49-50

E-mail:

info@terminal.gov.tm

"Farap" gümrük nokady

SALGYMYZ:

Farap duralga - Lebap welaýat gümrükhanasynyň Farap awtoýollary gümrük postunyň golaýynda ýerleşýär

Telefon:

+993 12 57-49-50

E-mail:

info@terminal.gov.tm