Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyna we ýük amallaryny işlemek boýunça merkezi gümrük terminallaryna degişli bolan habarlar