Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugyna we ýük amallaryny işlemek boýunça merkezi gümrük terminallaryna degişli bolan habarlar

20 Aprel, 2021 ý.