Sankt-Peterburgda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan weloýöriş geçirildi

Gysga beýany

Çeşme: “customs.gov.tm/ru” resmi web saýty.

Düýn Sankt-Peterburg şäherinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan köpçülikleýin weloýöriş geçirildi. Bu barada «Sankt-Peterburg» teleýaýlymy habar berýär.

Köpçülikleýiin sport çäresini dünýä türkmenleriniň şu şäherde hereket edýän «Mekan» türkmen medeniýeti guramasy gurady. Oňa şäheriň ýaşaýjylary bilen birlikde türkmenistanly talyplar hem gatnaşdy.

Murin seýilgähindäki weloýörişe gatnaşyjylar 3 kilometr aralygy geçdiler.

 

Soňky habarlar

Ählisi

14 Ýanwar, 2022 ý.

13 Ýanwar, 2022 ý.