Hyzmatlarymyz

Ýük getirijileriň we raýatlara hödürlenýän hyzmatlarymyzyň sanawyny gün-günden köpeltmek boýunça zähmet çekýäris

Ýük operasiýalary

Merkezi Gümrük terminalynyň öz müşderilerine hödürleýän hyzmatlary

El güýji bilen ýüki düşürmek, ýüklemek

10.00 manat

bir tonna üçin

Ýükleri bir awtoulagdan beýleki awtoulaga geçirmek

10.00 manat

bir tonna

"Hundaý" ýük awtoulaglaryň ýük daşamak hyzmaty

25.00 manat

bir sagat


 

Wagtlaýyn saklamak

Ýükleri we harytlary wagtlaýyn saklamak üçin hödürlenýän hyzmatlar

Ýük awtoulaglaryň terminalyň çägine girmegi  

10.00 manat

her awtoulag üçin

Ýeňil awtoulaglaryň terminalyň çägine girmegi

5.00 manat

her awtoulag üçin

Ýeňil awtoulaglary saklamak (Galkynyş post)

20.00 manat

bir gije-gündizde

Ýük awtoulaglary saklamak (Galkynyş post)

30.00 manat

bir gije gündizde

Gümrük ammary

Gümrük ammary gümrük düzgüninde ýerleşdirilen ýükleri saklamak hyzmatlary

Ýükleri açyk meýdançada saklamak

1.50 manat

bir gije-gündizde 1 m2 üçin

Ýükleri ýapyk we sowadyjy ammarda saklamak

3.00 manat

bir gije-gündizde 1 m2 üçin

Ýapyk gümrük ammarda haryt saklamak

1.00 manat

bir gije-gündizde 1 m2 üçin

Açyk gümrük ammarda haryt saklamak

0.50 manat

bir gije-gündizde 1 m2 üçin

Açyk gümrük ammarda awtoulagy saklamak

5.00 manat

bir gije-gündizde 

Duralgalar

Ýük we ýeňil awtoulaglar üçin duralga hyzmatlary

Terminal awtoduralga giriş-çykyş

1.00 manat

bir senenama gün

Wagtlaýyn ýük awtoulaglaryň duralgasy (Galkynyş post)

5.00 manat

bir senenama gün

Ýük awtoulaglaryň duralgasy ( TIR park )

17.00 manat

bir gije-gündizde

Ýük awtoulaglaryň duralgasy ( Portlarda )

12.00 manat

gije-gündiz

Ýeňil awtoulaglaryň duralgasy ( Portlarda )

2.50 manat

gije-gündiz

Ýük awtoýuwalga hyzmaty (TIR park)

50.00 manat

bir awtoulag

Ýeňil awtoulaglaryň hyzmaty (Galkynyş post)

20.00 manat

bir awtoulag

Ýük awtoulaglaryň duralgassy (Farap)

12.00 manat

gije-gündiz

Kiçi awtoduralgasy (Farap)

2.50 manat

gije-gündiz

Ýük awtoulaglaryň duralgassy (Ymamnazar)

12.00 manat

gije-gündiz

Kiçi awtoduralgasy (Ymamnazar)

2.50 manat

gije-gündiz

Myhmanhana

Myhmanhana hyzmatlary

Iki orunlyk standart otagy

100.00 manat

bir gije-gündizde

Iki orunlyk ýarym lýuks otagy

190.00 manat

bir gije-gündizde

Beýleki hyzmatlar

Beýleki hyzmatlarymyz

Raýatlary gatnadýan awtoulagyň hyzmaty

1.00 manat

bir adam

Belarus-82.1  traktoryň ýerine ýetirýän hyzmatlary

100.00 manat

bir sagat

Ak Bugdaý etrabyndaky guşçulyk fermasyndan towuk ýumurtgasy

0.95 manat

bir sany

Gorag örtügi

3.50 manat

bir sany

Komuflirlenen 1 toplum jalbar, kurtka, baş gap (46-njy ölçeg)

465.04 manat

bir sany

Komuflirlenen 1 toplum jalbar, kurtka, baş gap (48-nji ölçeg)

467.84 manat

bir sany

Komuflirlenen 1 toplum jalbar, kurtka, baş gap (50-nji ölçeg)

470.19 manat

bir sany

Komuflirlenen 1 toplum jalbar, kurtka, baş gap (52-nji ölçeg)

473.96 manat

bir sany

Komuflirlenen 1 toplum jalbar, kurtka, baş gap (54-nji ölçeg)

476.90 manat

bir sany

Komuflirlenen 1 toplum jalbar, kurtka, baş gap (56-nji ölçeg)

480.09 manat

bir sany

Komuflirlenen 1 toplum jalbar, kurtka, baş gap (58-nji ölçeg)

486.89 manat

bir sany

Komuflirlenen 1 toplum jalbar, kurtka, baş gap (60-njy ölçeg)

490.53 manat

bir sany

ÝGD-nyň esasy sahypalaryny, goşmaçalaryny we oňa goşulýan resminamalaryň ýazgysyny doldurmak 

40.00 manat

toplum

ÝGD-nyň goşmaça sahypalaryny doldurmak 

10.00 manat

toplum

ÝGD-nyň goşmaça nusgasyny doldurmak

10.00 manat

toplum

"ASYCUDA World" ulgamynda ÝGD-nyň esasy sahypalaryny doldurmak

50.00 manat

toplum

"ASYCUDA World" ulgamynda ÝGD-nyň goşmaça sahypalaryny doldurmak

10.00 manat

toplum

ÝGD-de düzedişiň esasy sahypalaryny doldurmak

20.00 manat

toplum

ÝGD-de düzedişiň goşmaça sahypalaryny doldurmak

10.00 manat

toplum

"ASYCUDA World" ulgamynda ÜD-nyň esasy sahypalaryny doldurmak

50.00 manat

toplum

"ASYCUDA World" ulgamynda ÜD-nyň goşmaça sahypalaryny doldurmak

10.00 manat

toplum

Gözegçilik namasyny doldurmak

5.00 manat

toplum

Gümrük töleg resminamasyny doldurmak

20.00 manat

toplum

Gümrük töleg resminamasyna goşmaça sahypalary doldurmak

20.00 manat

toplum

Ýolagçy gümrük deklarasiýasyny doldurmak

5.00 manat

toplum

"ASYCUDA World" ulgamynda Giriş-Çykyş deklarasiýasyny doldurmak

10.00 manat

toplum

Hyzmatlar ýerine ýetirilende hünärmeniň iş edara binasyndan daşyna gidendigi üçin

20.00 manat

sagat

Harydy DYI HN boýunça toparlara bölmek

5.00 manat

haryt

Hünärmeniň maslahatyny bermek

20.00 manat

sorag

Terjime etmek we tassyklamak

20.00 manat

sahypa

Terjimäni tassyklamak

10.00 manat

sahypa

Beýleki resminamalary (arza, delilnama, hat we ş.m.) doldurmak we ýazyp bermek

5.00 manat

sahypa

Nusga almak we köpeltmek

1.00 manat

sahypa