Hyzmatlarymyz

Ýük getirijileriň we raýatlara hödürlenýän hyzmatlarymyzyň sanawyny gün-günden köpeltmek boýunça zähmet çekýäris

Ýük operasiýalary

Merkezi Gümrük terminalynyň öz müşderilerine hödürleýän hyzmatlary

El güýji bilen ýüki düşürmek, ýüklemek

10.00 manat

bir tonna üçin

Ýük awtoulag serişdesiniň terminalyň çägine girmegi

10.00 manat

her awtoulag üçin

Ýeňil awtoulag serişdesiniň terminalyň çägine girmegi

5.00 manat

her awtoluag üçin

Wagtlaýyn saklamak

Ýükleri we harytlary wagtlaýyn saklamak üçin hödürlenýän hyzmatlar

Ýükleri we konteýnerleri açyk meýdançada saklamak

1.50 manat

bir gije-gündizde 1 m2 üçin

Ýükleri ammar jaýlarynda saklamak

3.00 manat

bir gije-gündizde 1 m2 üçin

Ýükleri sowadyjy ammar jaýlarynda saklamak

3.00 manat

bir gije-gündizde 1 m2 üçin

Ýük awtoulag serişdesini saklamak

17.00 manat

bir gije gündizde

Ýeňil awtoulag serişdesini saklamak

7.00 manat

bir gije gündizde

Gümrük ammary

Gümrük ammary gümrük düzgüninde ýerleşdirilen ýükleri saklamak hyzmatlary

Ýükleri we konteýnerleri açyk meýdançada saklamak

1.50 manat

bir gije-gündizde 1 m2 üçin

Ýükleri ammar jaýlarynda saklamak

3.00 manat

bir gije-gündizde 1 m2 üçin

Ýük awtoulag serişdesini, awtobusy we beýleki tehnikany saklamak

17.00 manat

bir gije gündizde

Ýeňil awtoulag serişdesini saklamak

7.00 manat

bir gije gündizde

Duralgalar

Ýük we ýeňil awtoulaglar üçin duralga hyzmatlary

1 belgili duralgada ýeňil awtoulagyň durmagy

1.00 manat

bir gije-gündizde

2 belgili duralgada ýük awtoulagyň durmagy

3.00 manat

bir gije-gündizde

3 belgili duralgada ýük awtoulagyň durmagy

17.00 manat

bir gije-gündizde

Abatlaýyş ussahanasynyň hyzmatlary

 

edilen hyzmatyň çäginde

Ýük awtoulag serişdesini ýuwmak

25.00 manat

her awtoulag üçin

Myhmanhana

Myhmanhana hyzmatlary

Iki orunlyk standart otagy

60.00 manat

bir gije-gündizde

Iki orunlyk ýarym lýuks otagy

115.00 manat

bir gije-gündizde